Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Łd 79/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie [...]Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych budowie silosu paszowego i zobowiązania do złożenia określonych dokumentów