Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Łd 706/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-03-11

Sprawa ze skargi A. K. o wymierzenie Przedsiębiorstwu A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie sygn. akt II SAB/Łd 1/18 1. stwierdza, że bezczynność Przedsiębiorstwa A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w P. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. wymierza Przedsiębiorstwu A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w P. grzywnę w kw...

II SA/Łd 284/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-28

Sprawa ze skargi A.O. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 108/16 w przedmiocie bezczynności organu w sprawie prawidłowości wybudowania budynków gospodarczych