Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Rz 1409/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia regulaminu targowiska

I OZ 852/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału III WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [......

I OZ 1147/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Z. B. o wymierzeniu grzywny Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu za nieprzekazanie skargi (wraz z akta...

II SA/Sz 288/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-12-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu w drugiej instancji w sprawie ze skargi L. N. na czynność Prezesa Sądu Rejonowego w Ś. w przedmiocie wykreślenia hipoteki przymusowej

II SA/Bk 116/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-05-09

Sprawa ze skargi J. G. na czynność Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w W. Placówka Terenowa w Z. w przedmiocie zwrotu kosztów przejazdu na wezwanie do osobistego stawiennictwa na badanie lekarskie

II SA/Sz 958/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-06-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi G. B. na czynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze

II SA/Rz 905/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-08

Sprawa ze skargi M. B. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu kosztów poniesionych przez kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu P. M. uchyla zaskarżony akt.

II SA/Rz 904/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-08

Sprawa ze skargi M. B. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu kosztów poniesionych przez kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu uchyla zaskarżony akt.

II SA/Rz 906/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-08

Sprawa ze skargi M. B. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu kosztów poniesionych przez kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu S. R. uchyla zaskarżony akt.