Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Gd 3/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-11

Sprawa ze skargi 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy: od 1 do 30 września 2014 r. i od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

I OZ 979/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-23

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie 4 wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi A. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez S. Sp. z o.o. w T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I GZ 198/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-15

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie czwartym wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skargi Spółki A na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym