Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

FSK 774/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług

FSK 739/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc październik 1998 r.

FSK 736/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc lipiec 1998 r.

FSK 785/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

FSK 770/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 1998 r.

FSK 735/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 1998 r.

FSK 738/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc wrzesień 1998 r.

FSK 460/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. Ośrodka Zamiejscowego w J. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 r.

FSK 461/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. Ośrodka Zamiejscowego w J. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r.

FSK 737/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 1998 r.
1   Następne >   2