Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 758/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-11-15

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy sprostowania zgłoszenia celnego

I SA/Bk 762/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-11-15

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy sprostowania zgłoszenia celnego

I SA/Bk 761/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-11-22

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy sprostowania zgłoszenia celnego

I SA/Bk 760/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-11-15

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy sprostowania zgłoszenia celnego

I SA/Bk 833/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-11-22

Skarga w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od stycznia do grudnia 2014 r. oraz określenia obowiązku zapłaty podatku wynikającego z faktur wystawionych za miesiąc grudzień 2014 r. w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT