Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol

I SA/Op 271/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2008 r.

I SA/Op 269/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

I SA/Op 562/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-31

Sprawa ze skargi Powiatu Kluczborskiego na negatywne rozpatrzenie protestu przez Zarząd Województwa Opolskiego w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007

II SA/Op 606/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie warunków zabudowy terenu

I SA/Op 576/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-21

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu w przedmiocie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej

II SAB/Op 24/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w O. w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie opłaty adiacenckiej

I SA/Op 208/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług wskutek wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

I SA/Op 71/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Op 212/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za lipiec 2009 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu

II SA/Op 223/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie likwidacji publicznego gimnazjum
1   Następne >   +2   +5   +10   15