Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II SA/Wa 641/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie przyjęcia na aplikację ogólną

VI SO/Wa 5/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II GZ 229/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od uchwały w przedmiocie zawieszenia w czynnościach zawodowych adwokata

II GZ 126/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M. Cz. o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania w związku z uwzględnieniem przez Ministra Sprawiedliwości skargi M. Cz. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości ; nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia wyniku egzaminu ko...

II GSK 118/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie uzupełnienia wyroku NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej A.W. od wyroku WSA w W. , sygn. akt VI SA/Wa 1302/12 w sprawie ze skargi A. W. na decyzje Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie skargi o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zwolnienia z funkcji biegłego sądowego

VI SO/Wa 2/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-31

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od uchwały Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w P. Nr [...]

II SAB/Wa 48/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Wa 48/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-25

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

VI SA/Wa 1609/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-02

Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów procesu

VII SA/Wa 501/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia
1   Następne >   +2   +5   10