Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Bd 1187/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej wyznaczenia lekarza weterynarii do wykonywania określonych czynności

II SA/Bd 716/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie nakazu zabicia zwierzęcia

II SA/Op 453/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zakazu wprowadzania zwierząt do obrotu

II SA/Bd 1079/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności w zakresie składowania i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego

II SA/Go 241/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Go 241/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Bd 460/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-09-02

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Bd 934/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza [...] w przedmiocie zakazu wprowadzenia na rynek brojlerów kurzych

II OZ 1160/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję [..] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w P. z dnia [..], nr [..] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Bd 69/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego [...] w B. w przedmiocie zezwolenia na transport kurcząt do ubojni drobiu i ich ubój
1   Następne >   2