Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Po 1230/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchylenia

II SA/Po 540/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie robót budowlanych

II SA/Po 1203/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-14

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego;

II OZ 220/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-12

Zażalenie na zarządzenia Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach , nr [...] w przedmiocie wykonania obowiązku przedłożenia dokumentów uprawniających do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane

II SA/Po 724/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie opłaty legalizacyjnej. przyznaje adwokatowi P. R. od Skarbu Państwa

II SA/Po 771/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 221/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach , nr [...] w przedmiocie wykonania obowiązku przedłożenia dokumentów uprawniających do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane

II SA/Po 922/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie legalności robót budowlanych;

VII SO/Wa 45/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-27

Wniosek I. I. o wymierzenie grzywny Polskiemu Związkowi Działkowców Okręgowy Zarząd [...]

II GZ 321/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa , nr [...] w przedmiocie wyboru członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
1   Następne >   +2   4