Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Po 1230/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchylenia

II SA/Po 540/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie robót budowlanych

II SA/Po 724/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie opłaty legalizacyjnej. przyznaje adwokatowi P. R. od Skarbu Państwa

II SA/Po 629/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VI SA/Wa 1682/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata E. S. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 18

VI SA/Wa 393/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie nadania uprawnień budowlanych postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata M. G. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180 (sto osiemdziesiąt) z...