Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Po 925/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-02-05

Sprawa ze skargi Z. D. i K. D. na czynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umożliwienia stronie sporządzenia odpisu dokumentu

II SA/Wr 108/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania I instancji w sprawie wstrzymania wykonania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1910/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-21

Sprawa ze skargi S.P. w przedmiocie wymierzenia grzywny na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ po wyroku uchylającym

II SA/Kr 265/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-25

skarg B. K., R. D., W. D., E. G. i J. G. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi skargi oddala. Sygn. akt II SA/Kr 265/11 POSTANOWIENIE Dnia 25 maja 2011 r. WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Niecikowski Sędziowie: WSA Jacek Bursa (spr.) WSA Krystyna Daniel Protokolant: Maciej Żelazny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2011 r. wniosku Wójta Gminy Z. o zasądzenie...

II SA/Ol 852/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odroczenia wykonania rozbiórki budynku letniskowego

II SA/Łd 723/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 909/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie robot budowlanych

OSK 267/04 - Wyrok NSA z 2004-11-16

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

II OSK 751/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

II SAB/Łd 173/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-08-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie wybudowania i użytkowania budynku mieszkalnego
1   Następne >   2