Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 746/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II OSK 1314/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wymeldowania

II OZ 1085/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 422/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego IV Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , nr [...] w przedmiocie zameldowania

IV SA/Wr 559/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-28

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II OZ 62/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego

II SA/Bd 117/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-03-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Łd 618/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 16/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Sz 991/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o wymeldowanie
1   Następne >   +2   +5   +10   60