Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1974/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 249/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Kielcach w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Po 1157/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-04

Skarga M. G. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania zarządza zwrot na rzecz skarżącego kwoty 100 (słownie: stu) zł z tytułu nadpłaconego wpisu od skargi. /

II SA/Gl 903/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o wymeldowanie na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 176/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Go 966/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Go 81/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Łd 134/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 1247/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w drugiej instancji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały

II SA/Gl 176/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego
1   Następne >   +2   5