Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 745/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 217/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 269/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 1348/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymeldowania w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego

II SA/Gl 566/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 1507/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 1148/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o wymeldowanie na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego