Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 110/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-11

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

II SA/Kr 554/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział działki

I OZ 934/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D.K. i E.O. na uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr [...] w przedmiocie zamiany nieruchomości

I OZ 43/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją w sprawie zezwolenia na podział nieruchomości

I OZ 88/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu , znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział działki

II SA/Łd 309/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II GZ 75/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie skargi na bezczynność organu w sprawie skargi na czynności rzeczoznawcy majątkowego

II SA/Po 317/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie opłaty adiacenckiej;

I OZ 994/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaświadczeń

II SO/Po 5/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi
1   Następne >   +2   +5   +10   52