Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 1440/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-03-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXV/228/16 w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwał dot. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Po 634/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

VIII SA/Wa 83/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości