Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 62/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-18

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Bk 91/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-04-29

Wniosek J. B. o zwrot kosztów postępowania w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w sprawie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości

I OZ 1183/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza K. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Ol 724/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-29

Wniosek w przedmiocie nadania nieodpłatnie na własność udziału w działce

II SAB/Go 98/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-30

Sprawa ze skargi G Sp. z o.o. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza w przedmiocie zawarcia umowy