Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 110/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-11

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

I OZ 49/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie uwłaszczenia Przedsiębiorstwa Państwowego H. W. w W.

OSK 517/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OZ 413/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie o wezwaniu J. W. i J. W. do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 430/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA z Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 526/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

I SAB/Wa 110/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-06

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

I OZ 99/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzeni...

I OZ 88/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia podania o wznowienie postępowań

I OZ 411/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie o wezwaniu J. W. i J. W. do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji
1   Następne >   3