Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 994/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaświadczeń

I OZ 847/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 88/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-13

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 966/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I SA/Wa 1443/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 695/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I SA/Wa 937/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 2171/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-04

Wniosek o przyznanie należnych kosztów postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1984/11 - Postanowienie NSA z 2013-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OZ 661/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaświadczenia
1   Następne >   +2   5