Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 192/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-02

Wniosek w przedmiocie zasad wydzierżawiania terenów i lokali użytkowanych

I SA/Wa 60/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-21

Wniosek w przedmiocie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi [...]