Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SAB/Sz 42/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej na zasadzie prawa pomocy J. C. w sprawie z Jego skargi na bezczynność Prezesa SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie organu

II SAB/Sz 33/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za zastępstwo prawne w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie II SAB/Sz 42/14 ze skargi na bezczynność Prezesa SKO w prz...