Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Lu 630/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

II SAB/Wr 8/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

I SA/Wa 1019/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-21

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Wr 19/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

II SAB/Łd 86/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

I OZ 764/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-08

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w pkt 3 i 4 sentencji wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ke 645/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Go 984/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową

II SA/Gl 599/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Gliwicach

II SA/Gl 599/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-27

Sprawa ze skargi J.R. na decyzje Wojewody (...) w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej
1   Następne >   +2   +5   7