Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

I OZ 1185/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieru...