Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

VIII SA/Wa 1110/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. z dnie [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odstąpienia od zobowiązania do przywrócenia naruszonych stosunków wodnych

II SA/Gd 283/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Go 557/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SA/Go 559/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II OZ 143/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu w przedmiocie wezwania A. S. do uiszczenia wpisu sądowego od sprzeciwu A. S. od decyzji SKO w K. , nr ... w przedmiocie naruszenia stanu wody na gruncie

II SA/Go 560/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SA/Łd 192/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

IV SAB/Wa 372/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-30

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SA/Lu 984/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
1   Następne >   2