Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 721/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-11

Sprawa ze skargi K. K. na uchwały Rady Miasta: nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków podłączenia do miejskich sieci wodociągowych,. kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnospławnej

II SAB/Kr 98/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-22

Wniosek w przedmiocie kontroli działalności miejskiego przedsiębiorstwa wodociągowo

II SA/Kr 13/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-29

Wniosek w przedmiocie zmiany stosunków wodnych

II SA/Kr 1581/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 997/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr VI/53/99 Rady Gminy Siepraw w sprawie wysokości udziału finansowego osób fizycznych i prawnych w kosztach budowy kanalizacji w Zakliczynie

II SA/Kr 995/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr VIII/60/99 Rady Gminy Siepraw w sprawie warunków podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej

II SA/Kr 1257/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Skarga R.D. na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Kr 13/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany stosunków wodnych

II SA/Kr 994/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr VIII/61/99 Rady Gminy Siepraw w sprawie wysokości udziału finansowego osób fizycznych i prawnych w kosztach budowy kanalizacji w Zakliczynie.

II SA/Kr 996/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr IX/70/99 Rady Gminy Siepraw w sprawie wysokości udziału finansowego osób fizycznych w kosztach I-wszego etapu budowy kanalizacji we wsi Siepraw
1   Następne >   2