Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Lu 22/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 413/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-12

skarg Spółki . na decyzję Starosty w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki

II SA/Lu 457/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Lu 456/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO ościu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 23/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Lu 591/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Lu 442/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazania wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Lu 984/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków