Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Ke 101/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia kwot za udział w kosztach budowy sieci wodociągowej

II SA/Kr 997/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr VI/53/99 Rady Gminy Siepraw w sprawie wysokości udziału finansowego osób fizycznych i prawnych w kosztach budowy kanalizacji w Zakliczynie

II SA/Kr 995/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr VIII/60/99 Rady Gminy Siepraw w sprawie warunków podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej

II SA/Kr 994/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr VIII/61/99 Rady Gminy Siepraw w sprawie wysokości udziału finansowego osób fizycznych i prawnych w kosztach budowy kanalizacji w Zakliczynie.

II SA/Kr 996/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr IX/70/99 Rady Gminy Siepraw w sprawie wysokości udziału finansowego osób fizycznych w kosztach I-wszego etapu budowy kanalizacji we wsi Siepraw

II OZ 1166/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku D. P. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy Liniewo z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej zasad odpłatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

II SA/Bd 1364/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy