Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 612/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego we W. [...] marca 2010 r. nr EWU (nieczytelny) w przedmiocie waloryzacji emerytury wojskowej

I OZ 797/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury oku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 358/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OZ 894/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej , nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 248/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2017/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Ke 65/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zwrotu wniosku o przyznanie odszkodowania

I OZ 892/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OZ 372/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OZ 596/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości
1   Następne >   +2   6