Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 694/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie nabycia nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.