Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 797/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury oku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 372/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OZ 596/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości

I OZ 392/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OZ 116/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

I OZ 972/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 112/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi T. B. i J. B. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I OZ 517/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 1532/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 2735/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości
1   Następne >   2