Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ol 839/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-13

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa prawnego z tytułu opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług

I SA/Wr 177/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

III SA/Łd 280/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie okr...

I SA/Po 30/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-30

Skarga Przedsiębiorstwa 'A' sp. o.o. w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Łd 722/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług za okres od grudnia 2004 roku do września 2005 roku

I SA/Po 32/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Łd 237/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za czerwiec 2003 roku

II FZ 1445/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Pierwszego WSA w Krakowie w przedmiocie ściągnięcia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych

III SA/Łd 1003/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie ok...

I SA/Op 271/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2008 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100