Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 1582/06 - Postanowienie NSA z 2007-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie określenia wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r.

II FZ 210/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-22

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów

II FZ 433/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA we Wrocławiu w przedmiocie przymusowego ściągnięcia nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej

II FZ 442/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA we Wrocławiu w przedmiocie przymusowego ściągnięcia nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej

II FZ 528/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-12

Zażalenie na postanowienie SKO w O. w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie naliczania i pobierania opłaty od wpisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.

II FZ 439/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA we Wrocławiu w przedmiocie przymusowego ściągnięcia nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej

I FSK 1243/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki cywilnej

I FSK 1382/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-02

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I FSK 11/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-13

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

II FSK 736/06 - Wyrok NSA z 2007-06-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie łącznego zobowiązanie pieniężnego za 2004 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   13