Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 646/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-24

Zażalenie nadpłaconego wpisu z tytułu wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za...

I SA/Kr 188/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r.

I SA/Kr 165/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości straty za 2008 r.

III SA/Kr 572/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc grudzień 2004 r.

I SA/Kr 431/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I SA/Kr 1598/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług za miesiące: czerwiec, wrzesień, grudzień 2006r., maj, lipiec i grudzień 2007r.

I SA/Kr 1663/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-15

Skarga na decyzję SKO, w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2006 rok

I SA/Kr 677/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Kr 297/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-14

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2005 rok

I SA/Kr 432/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

skarg na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące marzec, kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2002 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   23