Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SA/Wa 744/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków w kwestii kosztów postępowania sądowego

I OZ 841/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w N. w przedmiocie załatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 846/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w R. nr [...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji ...

IV SA/Wa 1334/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-24

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa adwokackiego, tytułem pomocy prawnej wykonywanej na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany użytku gruntowego

I OZ 727/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

I OZ 345/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie wyroku WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 25/12

II SA/Po 148/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-28

Skarga B. H. na decyzję SKO w P. w przedmiocie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne

IV SA/Wa 610/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-24

Sprawa ze skargi O. sp. z o.o. z siedzibą w O. i L. P. prowadzącej działalność pod nazwą [...] z siedzibą w W. na czynności Starosty P. w przedmiocie żądania zapłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne

I OZ 960/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w przedmiocie nadania numerów porządkowych nieruchomościom

III SA/Lu 330/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję L. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego o przyznaniu prawa pomocy w zakresie całkowitym
1   Następne >   +2   4