Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OW 41/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wycinkę drzew

II OW 53/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie i transport odpadów

II OW 138/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno

II OZ 644/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 20 maja 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 1075/12 w przedmiocie kosztów w sprawie ze skargi A. Spółki z o.o. z siedzibą w W. przeciwko Staroście Wolsztyńskiemu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu z 10 sierpnia 2011r. sygn. akt IV SA/Po 551/11