Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 846/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy

II SA/Bd 29/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ustalającej warunki zabudowy

II SA/Gl 230/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-27

skarg A. G., K. S. na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie warunków zabudowy terenu w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego