Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 846/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy