Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Go 1/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SA/Po 170/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-10

Skarga J. G. i K. G. na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zmianę gruntów leśnych na użytek rolny;

II OZ 260/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie , Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia pr...

II OZ 55/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Lekarza Weterynarii nr [...] w p...

II SAB/Wr 16/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wojewody D. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa w skład którego wchodzi nieruchomość zabudowana położona we W. przy u. Z. [...], M. [...] oraz M. [...] i [...]

II SA/Sz 304/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-05-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną na zasadzie prawa pomocy B. O. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wspierania działalności rolniczej

II SA/Bd 1187/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej wyznaczenia lekarza weterynarii do wykonywania określonych czynności

II OZ 1282/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg E. L., J. L. i J. L. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu

II SA/Po 752/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-30

Skarga L.K., D.S. na decyzje SKO w K. w przedmiocie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji

II OZ 1281/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg E. L., J. L. i J. L. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu
1   Następne >   +2   +5   +10   24