Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 126/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej , nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich

II GZ 41/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego

II GZ 230/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie pozostawienia wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego bez rozpoznania

II GPP 15/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Skarga E. Ł. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 89/16 oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GSK 1714/17 ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego

II GZ 295/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-04

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego

II GZ 291/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-04

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [..] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego

II GZ 316/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego

VI SA/Wa 2521/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do nadania sprawozdań postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata T. R. kosz...

VI SA/Wa 392/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie skreślenia z listy radców prawnych postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego J. C. koszty nieopłaconej pomocy prawn...

II GZ 400/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia oraz umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   2