Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 295/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-04

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego

II GZ 291/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-04

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [..] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego

II GZ 316/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego

VI SA/Wa 392/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie skreślenia z listy radców prawnych postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego J. C. koszty nieopłaconej pomocy prawn...