Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 1180/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu , nr [...] w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

I OZ 579/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa nr [...] w przedm...

II SA/Po 416/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości;

I OZ 761/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1903/07

I OZ 665/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 512/07

I OZ 519/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 135/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 625/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku sygn. akt I SA/Wa 767/09 o odrzuceniu zażalenia Z.W. na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt I SA/Wa 767/09 o odrzuceniu zażalenia Z.W. na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt I SA/Wa 767/09 o odrzuceniu skargi kasacyjnej Z.W. na postanowienia Wojewódzkiego S...

I OZ 337/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 737/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skarg...
1   Następne >   +2   +5   8