Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6198 Inspekcja pracy X

IV SA/Gl 353/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

IV SA/Gl 548/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

III SA/Gd 1063/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nakazania pracodawcy wypłaty należnego świadczenia przysługującego pracownikowi

IV SA/Gl 355/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

I OZ 1123/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Łodzi w sprawie skargi Wyższej Szkoły [...] na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi , [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku wypłaty pracownikom wynagrodzeń za pracę

IV SA/Gl 357/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

IV SA/Wr 490/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy we W. w przedmiocie oznaczenia w magazynie sklepu dróg komunikacyjnych oraz pól odkładczych

IV SA/Wr 411/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-12

Sprawa ze skargi F. W. z o.o. na pismo Okręgowego Inspektora Pracy we W. w przedmiocie postępowania kontrolnego prowadzonego w firmie

IV SA/Wr 62/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-23

Sprawa ze skargi 'F. W.' Spółka z o. o. z siedzibą w W. na pismo Okręgowego Inspektora Pracy w W. w przedmiocie postępowania kontrolnego

IV SA/Wr 502/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-25

Sprawa ze skargi [...] E. W. Spółka z o.o. z siedzibą w B. P. w przedmiocie zobowiązania pracodawcy do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości
1   Następne >   +2   +5   8