Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 372/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

VII SO/Wa 8/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania

II OZ 581/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej nr [...] w przedmiocie zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza

IV SA/Wr 235/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej

III SA/Łd 418/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej

III SA/Łd 523/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej

II SA/Bd 353/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Wr 191/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J. G. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

II SAB/Bd 12/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności

II SA/Bd 1430/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   +5   +10   40