Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 313/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 1415/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-02

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu

III SA/Łd 118/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

III SA/Łd 16/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie wysokości dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 2205/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-02

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zakresie zwrotu wydatków w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie niewyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

IV SA/Gl 210/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

OSK 198/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy w K. w przedmiocie zwolnienia kwatery stałej

II SA/Sz 947/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 890/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi J.B. na pismo Naczelnika Wydziału [...] Urzędu Miejskiego w W. w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego

II SA/Po 77/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Lesznie w przedmiocie ukarania grzywną
1   Następne >   +2   +5   +10   48