Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Rz 830/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej

II OZ 752/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Dowódcy [...] Okręgu Wojskowego we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przekazania wniosku o odszkodowanie organowi właściwemu do jego rozpoznania

III SA/Kr 1648/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

IV SA/Wr 171/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

III SA/Lu 435/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego odbywanie zasadniczej służby wojskowej w szczególnych warunkach

IV SA/Wr 56/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

II SAB/Po 23/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-17

Sprawa ze skargi W. M. na przewlekłość postępowania Wojskowego Komendanta Uzupełnień w P. w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do służby wojskowej;

II SA/Bd 895/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie odsetek od sum uposażeń i innych należności pieniężnych oraz zwrotu kwoty odliczonej odprawy z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

II SA/Go 348/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy skierowania do wojskowej komisji lekarskiej

II SA/Po 484/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej (...) Nr (...) w przedmiocie przyznania żołnierzowi zasiłku na utrzymanie członków rodziny;
1   Następne >   2