Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SAB/Wa 10/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody M w przedmiocie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

III SA/Po 1/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyznać tłumaczowi przysięgłemu H. W. wynagrodzenie w kwocie [...],

V SA/Wa 1291/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-26

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia Polski;

II SAB/Ke 40/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie zgody na pobyt tolerowany

II SA/Ol 990/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-01-09

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium RP

II SA/Ke 109/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-04-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wydalenia z terenu Rzeczpospolitej Polskiej

II SA/Ol 990/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-10-06

Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium RP

V SA/Wa 33/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SAB/Łd 94/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Łd 93/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] polegającą na niewydaniu decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
1   Następne >   2