Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Gl 1022/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącej o przyznanie mu kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu

II SA/Gl 961/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego adwokata J.B. o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Łd 1127/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi L.K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi sygn. akt II SAB/Łd 18/11 w przedmiocie stwierdzenia, czy majątek ziemski podlegał przejęciu przez Skarb Państwa

I OSK 1201/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-09

Wniosek M. Z. w K. o uzupełnienie postanowienia NSA , sygn. akt I OSK 1201/08

II SA/Kr 1259/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SAB/Bd 33/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-10-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SA/Po 272/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego