Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6290 Reforma rolna X

II SA/Łd 1127/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi L.K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi sygn. akt II SAB/Łd 18/11 w przedmiocie stwierdzenia, czy majątek ziemski podlegał przejęciu przez Skarb Państwa

II SAB/Bd 33/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-10-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SA/Po 272/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego