Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

V SA/Wa 1980/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych;

V SA/Wa 1881/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie klasyfikacji taryfowej towaru objętego procedurą dopuszczenia do obrotu

V SA/Wa 204/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-11

skarg R. S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej, stawki podatku od towarów i usług oraz określenia jego kwoty

I SA/Ol 309/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-04-23

skarg 'A' Sp. z o.o. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług zarządza połączenie spraw zarejestrowanych pod nr: I SA/OI 309/09, I SA/OI 310/09, I SA/Ol 587/08, I SA/Ol 594/08, w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia i prowadzić je pod wspólnym numer...

I GZ 80/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. , Nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 331/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej, stawki celnej, wymiaru cła oraz podatku od towarów i usług

I GZ 68/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GZ 71/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GZ 69/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w przedmiocie...

V SA/Wa 1772/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   61